9 ท่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแบบง่ายๆ

  • 4 มิถุนายน 2562

9 ท่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายง่ายๆ  เน้นหลักของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักที่จำเป็น 9 มัดใหญ่ มีประโยชน์เพื่อการทรงตัวและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

9 ตุลาคม 2561

แหล่งที่มาอ้างอิง : อภิลักษณ์ เทียนทอง. (2552). การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น (ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพมหานคร.

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH