บรรยากาศงาน คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

  • 3 กันยายน 2562

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH