ตักบาตรให้ได้บุญ

  • 30 กรกฎาคม 2561

กรมอนามัยชวนดู “ตักบาตรให้ได้บุญ”  พุทธศาสนิกชนได้บุญ พระสงฆ์ได้สุขภาพดี

เพราะพระสงฆ์อยู่ในสมณะเพศที่ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ พุทธศาสนิกชนจึงต้องใส่ใจในการเลือกอาหารถวาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ไทยให้แข็งแรง

ติดตามความรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ที่ กรมอนามัย 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH