ตักบาตรให้ได้บุญ

  • 30 กรกฎาคม 2561

กรมอนามัยชวนดู “ตักบาตรให้ได้บุญ”  พุทธศาสนิกชนได้บุญ พระสงฆ์ได้สุขภาพดี

เพราะพระสงฆ์อยู่ในสมณะเพศที่ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ พุทธศาสนิกชนจึงต้องใส่ใจในการเลือกอาหารถวาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ไทยให้แข็งแรง

ติดตามความรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ที่ กรมอนามัย 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH