วันไตโลก ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

  • 26 พฤษภาคม 2562

เคล็ดลับห่างไกลโรคไต

  • หลีกเลี่ยงหรือลดอาหารหวาน มัน เค็ม
  • อ่านฉลากโภชนาการ เพื่อดูปริมาณโซเดียมในอาหาร
  • ลดการทานอาหารสำเร็จรูป
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • หากมีความดันโลหิตสูงควรรีบปรึกษาแพทย์
  • ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
  • ทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
3 มีนาคม 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH