วันไตโลก ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

  • 26 พฤษภาคม 2562
เคล็ดลับห่างไกลโรคไต
  • หลีกเลี่ยงหรือลดอาหารหวาน มัน เค็ม
  • อ่านฉลากโภชนาการ เพื่อดูปริมาณโซเดียมในอาหาร
  • ลดการทานอาหารสำเร็จรูป
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • หากมีความดันโลหิตสูงควรรีบปรึกษาแพทย์
  • ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
  • ทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
3 มีนาคม 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH