วันไตโลก ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

 • 26 พฤษภาคม 2562
 • 89 ครั้ง
เคล็ดลับห่างไกลโรคไต
 • หลีกเลี่ยงหรือลดอาหารหวาน มัน เค็ม
 • อ่านฉลากโภชนาการ เพื่อดูปริมาณโซเดียมในอาหาร
 • ลดการทานอาหารสำเร็จรูป
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากมีความดันโลหิตสูงควรรีบปรึกษาแพทย์
 • ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
 • ทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
3 มีนาคม 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH