กินเจ อย่างไร…ไม่อ้วน

  • 24 กันยายน 2562
  • 118 ครั้ง

กินเจ อย่างไร…ไม่อ้วน

เพิ่มผัก

กินผักให้หลากหลายเน้นอาหารประเภท ต้ม/นึ่ง

เลี่ยงทอด

เลี่ยงการกินอาหารทอด ซึ่งมีไขมันสูง

ลดแป้ง ลดหวาน

กินแป้ง-ข้าว แต่พอดี ลดอาหารที่มีน้ำตาลสูง

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH