สา’สุข ชัวร์ : อันตราย!! อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา อวดอ้างลดน้ำหนักผ่าน สื่อมากินเด็ดขาด

  • 19 กันยายน 2562

อย่าหลงเชื่อ!! โฆษณาอวดอ้างลดน้ำหนัก ผ่านสื่อมากินเด็ดขาด เนื่องจาก.. พบการปลอมปนสารอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และบางรายยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

หากต้องการลดน้ำหนักแบบปลอดภัย ควรเลือกวิธีควบคุมการรับประทานอาหาร ร่วมกับการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

หากมีข้อสงสัยเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH