4 ข้อควรรู้ ก่อนวิ่งออกกำลังกาย

  • 26 ตุลาคม 2563
4 ข้อควรรู้ ก่อนวิ่งออกกำลังกาย

4 ข้อควรรู้ ก่อนวิ่งออกกำลังกาย

  1. ประเมินตนเอง อายุ ความพร้อมของร่างกาย
  2. เช็คสภาพแวดล้อม ไม่ร้อนจัด อากาศถ่ายเท หากไปวิ่งเป็นกลุ่มควรรักษาระยะห่าง
  3. หยุดวิ่งหากรู้สึกไม่ดี และแจ้งคนรอบข้างทันที
  4. ไม่สบายห้ามวิ่ง เสี่ยงติดเชื้อ หรือแพร่กระจายเชื้อโรค

#ออกกำลังกาย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH