3 อ. 2 ส. รหัสป้องกันโรค

  • 26 ตุลาคม 2563
3 อ. 2 ส. รหัสป้องกันโรค

3 อ. 2 ส. รหัสป้องกันโรค

อ.อาหาร รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานมัน เค็ม มากเกินไป
อ.ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกาย และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
อ.อารมณ์ มีการจัดการกับอารมณ์ ฝึกสมาธิและผ่อนคลายเครียด เช่น ฟังเพลง ทำงานอดิเรก พบปะเพื่อน
ส.ไม่สูบบุหรี่ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพราะเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง
ส.ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

#โภชนาการ #ออกกำลังกาย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH