วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ เลือกอาหารตักบาตรอย่างไร ไม่เพิ่มโรคภัย พระสงฆ์ – สามเณร

  • 8 สิงหาคม 2566

🔸วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษานี้ เลือกอาหารตักบาตรอย่างไร ไม่เพิ่มโรคภัย พระสงฆ์ – สามเณร 🔸

     – นมจืด นมพร่องมันเนย น้ำปานะหวานน้อย
     – อาหารประเภทปลา เต้าหู้ ไข่
     – อาหารครบ 5 หมู่ และหลากหลาย
     – ถั่ว ผลไม้ไม่หวานจัด

⚠เน้นถวายอาหารประเภท ต้ม ตุ๋น นึ่ง และลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ – สามเณร และอนิสงค์ผลบุญของผู้ถวาย

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH