ผัก ผลไม้ มีไอโอดีนหรือไม่

  • 27 มิถุนายน 2566

ผัก ผลไม้ มีไอโอดีนหรือไม่?

       ผักและผลไม้ มีไอโอดีนตามธรรมชาติ แต่ปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับเกลือเสริมไอโอดีน (เกลือ 1 ช้อนชาเท่ากับ 5 กรัม มีไอโอดีนประมาณ 150 ไมโครกรัม)

ตัวอย่างปริมาณไอโอดีนในผัก

  • ใบชะมวง มีปริมาณไอโอดี 18 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • ยอดสะเดาลวก มีปริมาณไอโอดี 18 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • ยอดส้มป่อย มีปริมาณไอโอดี 17 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • ยอดมะกอกป่า มีปริมาณไอโอดี 14 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • ผักมันปู มีปริมาณไอโอดี 12 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • ผักหวานบ้าน มีปริมาณไอโอดี 10 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม

ตัวอย่างปริมาณไอโอดีนในผลไม้

  • กล้วยน้ำว้าสุก มีปริมาณไอโอดี 12 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • กล้วยหอมสุก มีปริมาณไอโอดี 12 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
  • กล้วยไข่สุก มีปริมาณไอโอดี 9 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH