ยุ่งมากมีเวลน้อยก็ออกกำลังกายได้นะ

  • 23 มิถุนายน 2566

ยุ่งมากมีเวลน้อยก็ออกกำลังกายได้นะ

  • ตื่นนอนตอนเช้าควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกวัน
  • เลือกเดินขึ้น – ลง บันไดแทนการใช้ลิฟท์
  • ใช้โอกาสตอนพักเที่ยงเดินไปซื้ออาหารด้วยตนเอง
  • เปลี่ยนอริยาบท ทุกๆ 1-2ชั่วโฒงโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แขน ขา ลำตัวที่โต๊ะทำงาน
  • ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนอนทุกวัน

#ออกกำลังกาย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH