5 ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด

  • 23 มิถุนายน 2566

5 ข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด

  • พักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หากอยู่ระหว่างรับประทานยรักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล
  • หลักเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
  • ก่อนบริจาคเลือด และก่อนเจาะเลือดบริจาคให้ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว จะช่วยทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ทั้งก่อนและหละว บริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  • หลังบริจาคเลือด ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติและรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก วันละ 1 เม็ด หลังอาหารจนหมด เพื่อชดเชยธาตุเหล็กที่สูญเสียไป

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH