น้ำอัดลม Vs น้ำอัดลม (น้ำตาล0%)

  • 13 มิถุนายน 2566

น้ำอัดลม Vs น้ำอัดลม (ปราศจากน้ำตาล)

น้ำอัดลม ส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำอัดลม (ปราศจากน้ำตาล) ส่วนประกอบหลักได้แก่
สีธรรมชาติ
สารให้ก๊าซคาร์บอน
สารควบคุมความเป็นกรด
น้ำตาลสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

(ซูคราโลสและแอซีซัลเฟมโพแทสเซียม)

วัตถุกันเสีย
 

ข้อควรระวัง

น้ำอัดลม

o  กินเป็นประจำติดน้ำตาล

o  ระดับน้ำตาลในเลือดสูง

o  น้ำหนักเกิน โรคอ้วน

o  ภูมิคุ้มกันตก

o  แก่ก่อนวัย

o  ตับอ่อนผลิตอินซูลินลดลงเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคติดต่อเรื้อรัง

น้ำอัดลม (ปราศจากน้ำตาล)

o  กินเป็นประจำติดรสหวาน

o  กระตุ้นหิวบ่อยขึ้น

o  บริโภคมากไปอาจส่งผลกับสุขภาพ

o  กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กอายุต่ำกว่า / ปี หญืงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้เป็นไมเกรน ผู้ป่วยโรคลมชักควรหลีกเลี่ยง

 

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่แนะนำให้คนทั่วไปใช้สารความหวานแทนน้ำตาล เพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือลดความเสี่ยงการเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

 

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH