ห่วงไต ใส่ใจสุขภาพ เช็ก “โซเดียม” ก่อนกิน

  • 23 มีนาคม 2566
ห่วงไต ใส่ใจสุขภาพ เช็กโซเดียมก่อนกิน
กรมอนามัย ห่วงไต ใส่ใจสุขภาพ
เช็ก “โซเดียม” ก่อนกิน
ใน 1 วัน ร่างกายควรได้รับโซเดียม ไม่เกิน 2,000 มิลลิกัม
📌เช็กจากเครื่องปรุงอาหาร
📌อ่านฉลากโภชนาการ
 

ติดตามสาระสุขภาพกับกรมอนามัยได้ที่

Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Youtube : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH