แก้มแดง ใสไม่ชีดเสริมด้วยธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

  • 10 มีนาคม 2566
แก้มแดง ใสไม่ชีดเสริมด้วยธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

แก้มแดง ใสไม่ชีดเสริมด้วยธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

ธาตุเหล็ก

ปริมาณ 60 มิลิกรัมต่อสัปดาห์

เฟอร์รัสฟูมาเรด (Ferrous Fumarate)

ขนาด 200 มิลลิกรัม กินสัปดาห์ละ 1 เม็ด

หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์

 

กรดโฟลิก

ปริมาณ 2,800 ไมโครหรัมต่อสัปดาห์

โฟลิกเอชิด (Folic acid) ขนาด 2,800 ไมโครกรัม กินสัปดาห์ละ 1 เม็ด

โฟลิกเอชิด (Folic acid) ขนาด 400 ไมโครกรัม กินสัปดาห์ละ 1 เม็ด

หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์

 

               หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีสิทธิ “รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH