ธาตุเหล็กกับโฟเลต

  • 21 กุมภาพันธ์ 2566
ธาตุเหล็กกับโฟเลต

ธาตุเหล็กกับโฟเลต

เธอกับฉัน ช่วยกัน ลดเสี่ยง

 

ธาตุเหล็ก

     หญิงวัยเจริญพันธุ์ หากมีเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก ขะทำให้การเรียนรู้หรือประสิทธิภาพการทำงานลดลง และมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

แนะนำ

     ให้กินเลือด ตับ เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ เพื่อช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้ร่างกาย

โฟเลต (หรือ วิตามินบี 9 )

     ช่วยร่างกายผลิตเซลลฺเม็ดเลือดแดง การรับโฟเลต อย่างเพียงพอ ยังช่วยลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิดด้วย

แนะนำ

          โฟเลตพบมากใน ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง และธัญพืช หากหญิงวัยเจริญพันธุ์ วางแผนจะมีบุตรควรเตรียมพร้อมโดยการกินธาตุเหล็กและโฟเลต ให้เพียงพอก่อตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์

 

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH