ลดเค็ม เพิ่มฟิต ให้ชีวิตห่างไกลโรคไต

  • 18 ตุลาคม 2565
ลดเค็ม เพิ่มฟิต ให้ชีวิตห่างไกลโรคไต

ลดเค็ม เพิ่มฟิต ให้ชีวิตห่างไกลโรคไต

วันไตโลก (World Kidney Day) 10 มีนาคม 2565

               “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต”

  • หลีกเลี่ยง หรือลดอาหารหวาน มัน เค็ม
  • อ่านฉลากโภชนาการ เพื่อดูปริมาณโซเดียมในอาหาร
  • ลด การทานอาหารสำเร็จรูป
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • หากมีความดันโลหิตสูง ควรรีบปรึกษาแพทย์
  • ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
  • ทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH