หมึกชอต เมนูพึงระวัง

  • 18 ตุลาคม 2565
Info380_covid19

หมึกชอต เมนูพึงระวัง

ระวังพยาธิ        ระวังแบคทีเรีย

อร่อยและปลอดภัย

  • ต้องล้างมือก่อน และหลังปรุง
  • ต้องล้างวัตถุดิบและภาชนะให้สะอาด
  • ต้องปรุงสุกทุกครั้ง

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH