เนื้อจระเข้ โปรตีนทางเลือก ปรุงสุกทุกครั้งก่อนกิน

  • 18 ตุลาคม 2565
เนื้อจระเข้ โปรตีนทางเลือก ปรุงสุกทุกครั้งก่อนกิน

เนื้อจระเข้ โปรตีนทางเลือก ปรุงสุกทุกครั้งก่อนกิน

เนื้อจระเข้ 100 กรัม = พลังงาน     โปรตีน      ไขมัน       โคเลสเตอรอล   

                                         99             21.5          2.9                65

                                   กิโลแคลอรี    กรัม          กรัม          มิลลิกรัม

 

เปรียบเทียบกับเนื้อชนิดอื่น

                    พลังงาน      โปรตีน      ไขมัน     โคเลสเตอรอล

เนื้อหมู    =      107           22.0         2.0               55

เนื้อไก่     =      145           22.2         6.2               62

เนื้อวัว     =       121           21.2         4.0                51

                  กิโลแคลอรี     กรัม          กรัม         มิลลิกรัม

          การบริโภคเนื้อจระเข้ให้ปรุงสุกทุกครั้ง และในช่วงเวลาที่เนื้อหมูมีราคาแพงนั้น ผู้บริโภคอาจเลือกบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนชนิดอื่น เช่น ปลา ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้หลากสี ดื่มนมเหมาะสมตามวัย เพื่อให้ได้รับอาหารครบหมู่

 

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH