เลือกซื้อ เลือกกิน ให้ปลอดภัย ป้องกันโรคหูดับ

  • 15 มีนาคม 2565
เลือกซื้อ เลือกกิน ให้ปลอดภัย ป้องกันโรคหูดับ

เลือกซื้อ เลือกกิน ให้ปลอดภัย ป้องกันโรคหูดับ

 

เลือกซื้อ

ควรซื้อหมูที่ผ่านโรงเลี้ยงและโรงชำแหละที่มีมาตรฐาน

 

เลือกกิน

  1. ควรแยกตะเกียบ ระหว่างตะเกียบคีบเนื้อสัตว์ดิบ กับตะเกียบที่ใช้กิน
  2. แยกเขียงรหว่างเขียงอาหารดิบ และอาหารสุก เพื่อระวังไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรค
  3. งดกินเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หากกินควรผ่านความร้อนให้ทั่วถึง 70 °C นาน 5 นาทีขึ้นไป

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH