10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงโควิด-19 ระบาด

 • 15 กรกฎาคม 2564
10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงโควิด-19 ระบาด

10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงโควิด-19 ระบาด

 • ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก
 • ล้างมือด้วยมือสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ 
 • เช็ดทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์
 • เลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิว สัมผัสในที่สาธารณะต่าง ๆ
 • ออกกำลังกายในที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงคนจำนวนมาก
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ 
 • หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิด
 • นำการออกกำลังกายให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
 • หลับพักผ่อนให้เพียงพอ และการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
 • ควรเปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันทีหลังจากการออกกำลังกาย
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH