ทำบุญแบบไหน…ไม่ทำร้ายสุขภาพพระ

  • 29 สิงหาคม 2562
  • 153 ครั้ง

        เพื่อให้การทำบุญ แล้วได้บุญอย่างสูงสุด มาร่วมกันถวายปัจจัยที่ช่วยดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพช่องปาก

  1. เลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  2. เลือกนมรสจืด เสริมความแข็งแรงของกระดูกและลดการเกิดฟันผุ
  3. เลือกน้ำดื่มสะอาด หลีกเลี่ยงการถวายเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ชา กาแฟ
  4. เลือกใส่อาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงของหวาน มัน เค็ม

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

1 กรกฎาคม 2562

แหล่งที่มา : https://www.thaihealth.or.th >Content >ดูแลสุขภาพพระด้วยของใส่บาตร

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH