ทำบุญแบบไหน…ไม่ทำร้ายสุขภาพพระ

  • 29 สิงหาคม 2562

ทำบุญแบบไหน…ไม่ทำร้ายสุขภาพพระ       

      เพื่อให้การทำบุญ แล้วได้บุญอย่างสูงสุด มาร่วมกันถวายปัจจัยที่ช่วยดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพช่องปาก

  1. เลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  2. เลือกนมรสจืด เสริมความแข็งแรงของกระดูกและลดการเกิดฟันผุ
  3. เลือกน้ำดื่มสะอาด หลีกเลี่ยงการถวายเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน ชา กาแฟ
  4. เลือกใส่อาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงของหวาน มัน เค็ม

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

1 กรกฎาคม 2562

แหล่งที่มา : https://www.thaihealth.or.th >Content >ดูแลสุขภาพพระด้วยของใส่บาตร

#โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH