สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ทางเลือกที่ดีกว่า

  • 15 พฤษภาคม 2562

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

หาซื้อได้ที่ไหน?

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้ที่ ร้านค้า ซูปเปอร์มาเก็ต แหล่งจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ในท้องตลาด

ประโยชน์ของสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
  • ช่วยให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน
  • ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงการปรับสูตรอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม
ข้อแนะนำ
  • อาหารได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมด ควรเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต้องควบคุมปริมาณการกินให้เหมาะสม
  • หากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้ได้รับ น้ำตาล ไขมัน โซเดียม เกินความต้องการอยู่ดี
  • เพื่อสุขภาพดี ห่างไกลโรค บริโภคน้ำตาล น้ำมัน เกลือ ไม่เกิน 6:6:1 ช้อนช้าต่อวัน หรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม ต่อวัน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH