กินรสจืดยืดชีวิต

  • 26 พฤษภาคม 2562
  • 338 ครั้ง
ลดอาหารหวาน : น้ำตาลไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา/วัน
ลดอาหารมัน : น้ำมันไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา/วัน
ลดอาหารเค็ม : เกลือไม่ควรเกิน 1 ช้อนชา/วัน
ลด  หวาน  มัน  เค็ม  เติมเต็มผัก  ผลไม้
ปัจจุบันนี้ ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมักจะเกิดในกลุ่มคนที่รับประทานอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม รวมทั้งขาดการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย การป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้ ก็สามารถทำได้ด้วยการลด หรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน เกลือ และอาหารที่มีโซเดียมสูง รวมทั้งเพิ่มเติมการบริโภคผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด เป็นประจำในทุกๆ มื้ออาหาร
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
17 พฤษภาคม 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH