วิตามันโฟลิก ช่วยลดความพิการแต่กำเนิดของทารก

 • 31 กรกฎาคม 2562

วิตามันโฟลิก ช่วยลดความพิการแต่กำเนิดของทารก

 1. ความพิการแต่กำเนิดของทารกในประเทศไทย พบ 3 ใน 100 คน หรือ 30,000 คน/ปี
 2. ทุกคนที่มีโอกาสตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะมีลูกพิการแต่กำเนิดเท่ากัน
 3. รับประทานวิตามินโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน – อายุครรภ์ 32 เดือน ขนาด 400 ไมโครกรัมต่อวัน หรือ 2,800 ไมโครกรัมต่อสัปดาห์
 4. อาหารที่มีโฟเลตสูง ได้แก่ ไข่แดง ตับ ผักใบเขียว แครอท แคนตาลูป ฟักทอง อโวคาโด และถั่ว

 โฟลิก ช่วยลด

 • การเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ร้อยละ 20 – 70
 • ลดการเกิดโรคหลอดประสาทไม่ปิด ร้อยละ 70
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ร้อยละ 25 – 50
 • ความผิดปกติของแขน ขา ร้อยละ 50
 • ปากแหว่งเพดานโหว่ ประมาณ 1 ใน 3
 • ความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนัก ประมาณ 1 ใน 3
 • ดาวน์ซินโดรม

QR code เรื่อง รณรงค์หญิงตั้งครรภ์กับโฟเลต และ ฝากท้องเร็วมาเป็นคู่

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

1 มิถุนายน 2562

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH