ปั่นจักรยาน 1 ชั่วโมง ร่างกายได้ประโยชน์อย่างไร

  • 26 พฤษภาคม 2562

1 ชั่วโมงในการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน จะทำให้กล้ามเนื้อขาทุกส่วนได้ออกกำลังและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อแขน ไหล่และกล้ามเนื้อที่ยึดสันหลังที่ได้ทำงานเคลื่อนไหวตลอดเวลา คอและตาได้เคลื่อนไหวร่วมกัน เป็นการบริหารทั้งสองส่วน ทั้งยังเป็นการบริหารระบบการทรงตัว ปอดแข็งแรง เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเลือดมากขึ้น หัวใจทำงานมากขึ้น ทำให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดแข็งแรงตามไปด้วย

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

9 เมษายน 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH