ปั่นจักรยาน 1 ชั่วโมง ร่างกายได้ประโยชน์อย่างไร

  • 26 พฤษภาคม 2562

ปั่นจักรยาน 1 ชั่วโมง ร่างกายได้ประโยชน์อย่างไร

1 ชั่วโมงในการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน จะทำให้กล้ามเนื้อขาทุกส่วนได้ออกกำลังและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อแขน ไหล่และกล้ามเนื้อที่ยึดสันหลังที่ได้ทำงานเคลื่อนไหวตลอดเวลา คอและตาได้เคลื่อนไหวร่วมกัน เป็นการบริการทั้งสองส่วน ทั้งยังเป็นการบริหารระบบการทรงตัว ปอดแข็งแรง เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเลือดมากขึ้น หัวใจทำงานมากขึ้น ทำให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดแข็งแรงตามไปด้วย
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
9 เมษายน 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH