กินอย่างไรห่างไกล COVID-19 ฉบับวัยทีน

  • 1 มิถุนายน 2563
กินอย่างไรห่างไกล COVID-19 ฉบับวัยทีน

     วัยรุ่นเป็นวัยที่อิสระและต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัว กลุ่มวัยนี้เป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เนื่องจากมีความอิสระในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ประเด็นการสื่อสารให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในการงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้และให้อยู่ที่พักเดิมของตัวเอง จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้านในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นสำคัญสำหรับวัยรุ่นเรื่อง

     1. ทำอาหารกินเอง ปรุงสุกใหม่

     2. สั่งอาหาร delivery เลือกร้านที่ไว้ใจได้ว่าสะอาด เลือกเมนูที่ปรุงสุก เลี่ยงอาหารที่ใช้มือสัมผัสปาก ล้างมือให้สะอาดก่อนนำอาหารลงภาชนะ อุ่นให้ร้อนก่อนกิน

     3. กินผัก ผลไม้สด ควรล้างให้สะอาดก่อน

     4. กินด้วยกัน นั่งห่างกัน 1-2 เมตร ใช้ช้อนกลางของตัวเอง

     5. เครื่องดื่ม เลือกร้านที่สะอาด เลือกใช้หลอดที่มีซองกระดาษหรือหรือพลาสติกหุ้ม

     6. แยกกินเป็นอาหารจานเดียว หรือเป็นชุด

     7. ล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหาร อุปกรณ์หรือภาชนะที่ผ่านการสัมผัสจากคนอื่นได้ เช่น ช้อน ควรล้างก่อนใช้

#โภชนาการ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH