แจก อาหาร…ให้ปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19

  • 30 เมษายน 2563
แจก อาหาร...ให้ปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19

แจก อาหาร…ให้ปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19

  • มีจุดคัดกรองและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
  • ผู้ปรุง ผู้แจกอาหาร ใส่ผ้ากันเปื้อน-หมวกคลุมผมและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่าง ผู้ปรุง ผู้แจก และผู้มารับแจกอาหาร 1-2 เมตร
  • ผู้มารับแจกอาหารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
  • อาหารที่นำมาแจก สะอาด ปลอดภัย มีการปกปิด วางสูงจากพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร มีคุณค่าทางโภชนาการ งดเว้นอาหารที่บูดเสียง่าย และต้องปรุงสุกใหม่ไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง
  • ภาชนะใส่อาหารเหาะสมกับประเภทของอาหาร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อแนะนำ : ก่อนดำเนินการแจกอาหาร ควรติดต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ก่อน (เช่น สำนักงานเขต/เทศบาล)

 

#โภชนาการ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH