4 ข้อแนะนำ การจัดการน้ำบริโภค ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • 27 เมษายน 2563
4 ข้อแนะนำ การจัดการน้ำบริโภค ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

4 ข้อแนะนำ การจัดการน้ำบริโภค ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • เลือกบริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
  • ภาชนะบรรจุต้องสะอาด และถ้าเป็นขวดต้องมีฝาปิด
  • ควรล้างภาชนะบรรจุน้ำให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างภาชนะทั้งภายนอกและภายในทุกครั้งหลังการใช้
  • ไม่ควรบริโภคน้ำจากขวดเดียวกันกับผู้อื่น

#โภชนาการ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH