5ล. ลดความเสี่ยง เลี่ยง COVID-19 จากการบริโภคน้ำในชีวิตประจำวัน

 • 23 เมษายน 2563
5 ล. ลดความเสี่ยง เลี่ยงCOVID-19 จากการบริโภคน้ำในชีวิตประจำวัน

5ล. ลดความเสี่ยง เลี่ยง COVID-19 จากการบริโภคน้ำในชีวิตประจำวัน

 • เลือก 
   1. น้ำดื่มบรรจุขวด ที่มีเครื่องหมาย อย.
   2. น้ำประปา ต้องใส มีกลิ่นคลอรีนอ่อน ๆ 
   3. น้ำตู้หยอดเหรียญ จากตู้ที่สะอาด เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา
 • ล้าง
   1. ล้างภาชนะที่ใช้บรรจุหรือดื่มน้ำให้สะอาด ล้างทั้งภายนอกและภายใน ล้างภาชนะใช้ดื่มน้ำทุกครั้งหลังใช้แล้ว
   2. หลังจากการล้างควรทำการฆ่าเชื้อโรค เช่น การต้มในน้ำเดือด การแช่น้ำคลอรีน 100 ppm. นาน 2 นาที หรือ 200 ppm. นาน 1 นาที
 • ลด
   1. ลดการสัมผัสจุดที่สัมผัสน้ำ เช่น ก๊อกน้ำดื่ม พื้นผิวภายในภาชนะ หากต้องสัมผัส เช่น เปลี่ยนถังน้ำ ควรล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลก่อน
   2. ลดความใกล้ชิด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากต้องรอใช้บริการ เช่น รอกดน้ำ
 • เลี่ยง
   1. เลี่ยงการใช้บริการน้ำดื่มร่วมกัน โดยเตรียมน้ำดื่มใส่ภาชนะบรรจุเฉพาะของตนเอง
   2. เลี่ยงความสับสน โดยทำสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อบนภาชนะน้ำดื่มของตนเอง ไม่ให้ปะปนกับของผู้อื่น
 • เลิก
  1. เลิกใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน ควรใช้ภาชนะสำหรับดื่ม เช่น แก้ว จอก ขันส่วนตัว หรือแบบใช้ครั้งเดียว
  2. เลิกทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำบริโภค หากมีไข้ น้ำมูก ไอ จาม

#โภชนาการ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH