เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เก็บอย่างไร…ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ

 • 3 เมษายน 2563
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เก็บอย่างไร...ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ

เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เก็บอย่างไร…ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ

การจัดเก็บ

 • ผัก ล้างน้ำสะอาด แยกผักที่มีรอยช้ำออกจากผักดี ไม่เก็บรวมกับผลไม้
 • ผลไม้ ล้างน้ำสะอาด แยกผลไม้ที่มีรอยช้ำออกจากผลไม้ดี ไม่เก็บรวมกับผัก
 • เนื้อสัตว์แช่แข็ง รีบนำใส่ช่องแช่แข็งทันทีโดยไม่ต้องล้าง
 • เนื้อปลาหรือไก่ ล้างทำความสะอาด ตัดแบ่งเป็นชิ้น และแบ่งเก็บสำหรับประกอบอาหารแต่ละครั้ง
 • กุ้ง ปอกเปลือก ผ่าหลัง ดึงเส้นกลางออก ล้างน้ำ แบ่งเก็บต่อครั้ง
 • ปลาหมึก ลอกหนัง เอาตาออก ล้างน้ำ หั่นชิ้น หรือเก็บทั้งตัว

การเลือกบรรจุภัณฑ์

 • ผัก ผลไม้
  • ห่อด้วยกระดาษก่อนนำใส่กล่องสุญญากาศ หรือถุงซิปล็อก
 • เนื้อสัตว์
  • กล่องใส่อาหารหรือถุง Freezer Bag

ข้อแนะนำ

 • แบ่งบรรจุให้พอดีสำหรับประกอบอาหารในแต่ละมื้อ
 • ติดป้ายวันที่ ที่แบ่งบรรจุ
 • เลือกใช้วัตถุดิบที่เก็บก่อน ออกมาใช้ก่อน

#โภชนาการ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH