3ล. ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19

  • 10 มีนาคม 2563
3ล

3ล.ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19

ลด

  • ลด ความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะ เมื่ออยู่ ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนรับประทานอาหาร 
  • ลด การแพร่เชื้อ เมื่อไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย

เลี่ยง

  • เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค
  • เลี่ยง การเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
  • เลี่ยง การใช้มือสัมผัสหน้า

ดูแล

  • ดูแล สุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพ ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดูแล รับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยก และสังเกตอาการ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH