การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน

 • 24 มีนาคม 2563

การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน

 • คัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียน หากพบ มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครองรับกลับไปพบแพทย์
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ และจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
   • วิธีล้างมือที่ถูกต้อง
   • การใส่หน้ากาก
   • สื่อ/คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
 • ส่งเสริมการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
   • ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม
   • หลังเล่นกับเพื่อน/กลับจานอกบ้าน
   • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
  • ผ้าเช็ดหน้า/ผ้าเช็ดตัว
  • แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน
  • อุปกรณ์รับประทานอาหาร
  • แก้วน้ำ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH