8 กิจกรรมส่งเสริม เด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีกิจกรรมทางกาย

 • 9 พฤษภาคม 2566
8 กิจกรรมส่งเสริม เด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีกิจกรรมทางกาย

8 กิจกรรมส่งเสริม เด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีกิจกรรมทางกาย

ทำอย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป)
 1. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 2. เต้นแอโรบิก
 3. วิ่ง
 4. ดันพื้น
 5. ปั่นจักรยาน
 6. ซิทอัพ
 7. เล่นกีฬา
 8. กระโดดเชือก
ประโยชน์
 • เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี เพิ่มสมาธิ และความจำ
 • ลดภาวะโรคอ้วน
 • เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอด
 • เพิ่มมวลกระดูก ซึ่งมีผลต่อความสูง
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ รวมถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์ จะทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สูงสมส่วน

#ออกกำลังกาย

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH