ปรับสมดุลร่างกายคลายโรค…ด้วย “มณีเวช”

  • 25 พฤษภาคม 2562
1. บริหารสติเสมอ มีสติอยู่กับท่าทางสมดุลเสมอ หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เสียสมดุล
2. บริหารมณีเวช 8 ท่าทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (เช้า – เย็น) ท่าละ 3 – 5 รอบต่อครั้ง
ดื่มน้ำก่อนและหลังการบริหารทุกครั้ง
ดาวโหลดไฟล์โปสเตอร์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH