กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที

  • 21 ตุลาคม 2565
กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที

กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที

แนะนำ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ควรกระโดด..โลดเต้น เล่นสนุก จนรู้สึก… “เหนื่อย หรือ หอบ” อย่างน้อยวันละ 60 นาที ทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป)
ร่วมกับ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และฝึกความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเอ็น และข้อต่อ

#ออกกำลังกาย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH