สา'สุข ชัวร์

สา’สุข ชัวร์ : คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงและการดูแลตัวเอง กรณีความร้อน

 • 13 พฤษภาคม 2562
คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงและการดูแลตัวเอง  กรณีความร้อน
1. เด็กแรกเกิด – 5 ขวบ :  “อากาศร้อน ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด”

 • ดูแลให้เด็กดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน
หมายเหตุ:  เด็กแรกเกิดที่ยังดื่มนมแม่  คุณแม่ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ เด็กอายุ 1 – 3 ปี ควรดื่มน้ำ 1.3 ลิตรต่อวัน และเด็กอายุ 4 – 5 ปี ควรดื่มน้ำ 1.7 ลิตรต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงให้เด็กดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • ควรดูแลเด็กให้อยู่ในบ้านพัก อาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีเครื่องปรับอากาศ แนะนำใช้พัดลม โดยเปิดให้ห่างจากตัว อย่าหันพัดลมเป่ามาที่ตัวเด็กโดยตรง ให้เปิดพัดลมแบบส่าย เปิดหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศที่ร้อน
หมายเหตุ: เพราะที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หากเปิดพัดลมจ่อเข้าตัว ความร้อนจะเป่าเข้าสู่ตัวทำให้ร่างกายร้อนขึ้น
 • หากอากาศร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงพาเด็กออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นควรสวมหมวก เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว มีสีอ่อน หลวม มีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดี และกางร่ม เพื่อป้องกันแสงแดด
 • อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ในรถที่จอดตากแดดตามลำพังโดยเด็ดขาด
หมายเหตุ: รถที่จอดตากแดดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ได้ภายใน 20 นาที
 • ดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กเจ็บป่วยง่ายกว่าผู้ใหญ่ หากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ควรพบแพทย์ทันที
 • ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อสายด่วน 1669
2. ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป :  “อากาศร้อน ผู้สูงอายุควรสังเกตอาการ หากผิดปกติรีบไปพบแพทย์”

 • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ
หมายเหตุ: ผู้ชายควรดื่มน้ำ 3.7 ลิตรต่อวัน ผู้หญิงควรดื่มน้ำ 2.7 ลิตรต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • ควรอยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีเครื่องปรับอากาศ แนะนำใช้พัดลม โดยเปิดให้ห่างจากตัว อย่าหันพัดลมเป่าเข้าตัวโดยตรง ให้เปิดพัดลมแบบส่าย เปิดหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศที่ร้อน
หมายเหตุ: เพราะที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หากเปิดพัดลมจ่อเข้าตัว ความร้อนจะเป่าเข้าสู่ตัวทำให้ร่างกายร้อนขึ้น
 • หากอากาศร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นควรสวมหมวก เสื้อแขนยาวมีสีอ่อน กางเกงขายาว หลวม มีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดี กางร่มเพื่อป้องกันแสงแดด และพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลา
 • หากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว ผดผื่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิด และควรพบแพทย์ทันที
 • ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อสายด่วน 1669
3. ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว : “อากาศร้อน คนมีโรคประจำตัวเตรียมยาให้พร้อม”

 • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ
หมายเหตุ: ผู้ชายควรดื่มน้ำ 3.7 ลิตรต่อวัน ผู้หญิงควรดื่มน้ำ 2.7 ลิตรต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • ควรอยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีเครื่องปรับอากาศ แนะนำใช้พัดลม โดยเปิดให้ห่างจากตัว อย่าหันพัดลมเป่าเข้าตัวโดยตรง ให้เปิดพัดลมแบบส่าย เปิดหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศที่ร้อน
หมายเหตุ: เพราะที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หากเปิดพัดลมจ่อเข้าตัว ความร้อนจะเป่าเข้าสู่ตัวทำให้ร่างกายร้อนขึ้น
 • หากอากาศร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นควรสวมหมวก เสื้อแขนยาวมีสีอ่อน กางเกงขายาว หลวม มีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดี กางร่มเพื่อป้องกันแสงแดด และพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลา
 • เตรียมยาให้พร้อม และหากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ควรดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลำพัง
 • หากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว ผดผื่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิด และควรพบแพทย์ทันที
 • ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อสายด่วน 1669
4. ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน :  “อากาศร้อน เลี่ยงทำงานกลางแจ้ง ช่วง 11.00 -15.00 น. และดื่มน้ำทุก 15 นาที”
 • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ทุก ๆ 15 นาที ในระหว่างที่ทำงาน ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • เปลี่ยนตารางเวลาทำงานกลางแจ้ง โดยเริ่มทำงานในช่วงเช้า หลีกเลี่ยงการทำงานในช่วง 11.00-15.00 ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดของวัน
หมายเหตุ: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) มีคำแนะนำให้ผู้ที่ทำงานหลีกเลี่ยงทำงานกลางแจ้ง  ในช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดของวัน คือ 11.00 – 15.00 น.
 • ในช่วงพักควรเข้าไปอยู่ในร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในอาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ
 • ควรสวมหมวก เสื้อแขนยาวมีสีอ่อน กางเกงขายาว หลวม มีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดี ทาครีมกันแดด และพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลา
 • ควรทำงานเป็นกลุ่ม และหมั่นสังเกตอาการผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน หากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว ผดผื่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบแจ้งผู้ดูแล หัวหน้างาน หรือผู้ใกล้ชิด
 • ผู้ประกอบการควรอบรมพนักงานในการดูแลผู้ป่วยหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือติดต่อสายด่วน 1669
5. ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง :  “อากาศร้อน ผู้ที่ออกกำลังกาย ควรหลีกเลี่ยงออกกำลังกาย กลางแจ้ง และดื่มน้ำบ่อย ๆ”

 • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในช่วงที่อากาศร้อน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วง 11.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดของวัน
 • สวมใส่ชุดออกกำลังกายที่ระบายความร้อนได้ดี หากจำเป็นต้องออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหมวกบังแดด ทาครีมกันแดด และพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลา
 • ควรออกกำลังกายเป็นกลุ่ม และหมั่นสังเกตอาการผู้ร่วมออกกำลังกายซึ่งกันและกัน หากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดทันที และควรพัก โดยเข้าไปอยู่ในร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือภายในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ
 • ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือติดต่อสายด่วน 1669
6. หญิงตั้งครรภ์ :  “อากาศร้อน หญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง และดื่มน้ำบ่อย ๆ ”
 • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • ควรอยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีเครื่องปรับอากาศ แนะนำใช้พัดลม โดยเปิดให้ห่างจากตัว อย่าหันพัดลมเป่าเข้าตัวโดยตรง ให้เปิดพัดลมแบบส่าย เปิดหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศที่ร้อน
หมายเหตุ: เพราะที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หากเปิดพัดลมจ่อเข้าตัว ความร้อนจะเป่าเข้าสู่ตัวทำให้ร่างกายร้อนขึ้น
 • หากอากาศร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นควรสวมหมวก เสื้อแขนยาวมีสีอ่อน กางเกงขายาว หลวม มีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดี กางร่มเพื่อป้องกันแสงแดด และพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลา
 • หากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว ผดผื่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิดทันที
 • ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อสายด่วน 1669
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH