กิจกรรม

กรมอนามัย นำทีมลงห้าง-ศูนย์การค้า ย้ำศูนย์บริการมือถือเข้มมาตรการเว้นระยะ Social Distancing

  • 16 เมษายน 2563

รายละเอียด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาติวานนท์ และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือร้านค้า และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ได้รับบริการผ่อนปรนให้เปิดบริการ เข้มในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และยึดหลักมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19

 

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ อธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร) มีความห่วงใย โดยเน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing จึงมอบหมายให้นำทีมนักวิชาการของกรมอนามัยลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาติวานนท์ และห้างสรรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารที่จำหน่ายแบบนำกลับบ้าน และร้านเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้อนุญาตให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือเปิดบริการได้

 

“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการเข้มเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยยังคงขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดระบบคัดกรองและการจัดระบบเว้นระยะห่างระหว่างกันของผู้มารับบริการ 2) จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพื้นที่ให้บริการ 3) ดูแลสุขลักษณะอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน จุดชำระเงิน โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ เช่นแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น4) ผู้ประกอบการของห้างสรรพสินค้าควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยง จากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าผู้รับบริการ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที” รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าว

 

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH