กิจกรรม

กรมอนามัย – เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือสู้ COVID-19 คุมเข้มจุดเสี่ยงในศูนย์การค้า

  • 17 มีนาคม 2563

รายละเอียด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “รอบรู้สู้ COVID-19” ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า โดยเน้นย้ำคุมเข้มทำความสะอาดจุดเสี่ยง จุดสัมผัสร่วมกัน พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยดี ล้างมือเป็นประจำ เฝ้าระวังสุขภาพ หากพบป่วย มีไข้ ให้สวมหน้ากากอนามัย หากป่วยรุนแรงให้หยุดงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที

 

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกิจกรรมรอบรู้สู้ COVID-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในช่วงเวลานี้ รัฐบาลมีความห่วงใยคนไทยทุกคนโดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการเร่งด่วน ยกระดับในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น รวมทั้งเพิ่มมาตรการทางกฎหมาย ควบคุมคนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สัมผัสโรคเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมผู้คนจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศ ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับประชาชนที่ใช้บริการ จัดเตรียมจุดบริการแอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้า-ออกศูนย์การค้าฯ หรือจุดบริการลิฟต์ด้วย

 

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ต้องรณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือก่อนเข้าทำงานและทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ คอมพิวเตอร์ ตรงพนักงานแคชเชียร์ หรือจุดเสี่ยงที่ต้องสัมผัสร่วมกับผู้อื่น ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอก หรือ น้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ อาทิ ที่จับประตูทางเข้า–ออกศูนย์การค้า ห้องน้ำ โดยเพิ่ม ความตระหนักให้กับพนักงานทำความสะอาดด้วยการสวมหน้ากากผ้าและถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน และเน้น ทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องส้วม ได้แก่ 1.ที่จับสายฉีดชำระ 2.บริเวณพื้นห้องส้วม 3. ที่รองนั่งโถส้วม 4. ที่กดโถส้วม 5. โถปัสสาวะ 6. ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และ 7. กลอนประตูหรือลูกบิด

 

“สำหรับร้านอาหาร โดยเฉพาะศูนย์อาหารที่มีพนักงานให้บริการจำนวนมาก ควรจัดให้มีการตรวจ คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงาน หากพบว่ามีพนักงานป่วย ควรให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค และหากพบว่ามีอาการป่วยรุนแรงควรให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการ ต้องป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากผ้า และหากมีอาการป่วย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กรมอนามัยได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น จากประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH