เด็กไทยวัยใส สิ่งเเวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี

  • 4 กันยายน 2562

การดุเเลความสะอาด ความปลอดภัยในโรงเรียนเเละที่อยู่อาศัย ต้องอาสัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งเเต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ตลอดจนถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทีต้องร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูเเลเเก้ไข ตามสภาพปัญหาของเเต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย เเละเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของเด็ก

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH