ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับชาวนา

  • 13 พฤษภาคม 2561
  • 224 ครั้ง

สำหรับเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับกลุ่มอาชีพชาวนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมายาวนาน มีประชาชนทำอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำนา โดยคู่มือฉบับนี้จะนำเสนอเฉพาะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงของชาวนา ผลที่ได้รับจากการทำนา และการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำนา สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าชาวนาจะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและเหมาะสมจากข้อแนะนำฉบับนี้

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH