อันตรายจากการ สูบ-สูดดม ควันบุหรี่

  • 15 กรกฎาคม 2562

“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกคุก และให้ความหมาร่วมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคด้วยวิธีสูบ  ดูด ดม อม เคี้ยว เป่า กิน หรือพ่นเข้าไปใน ปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ ผลเช่นเดี่ยวกัน  (ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560)

สูบบุหรี่ หมายความว่า การกระทำใดๆ ซึ่งมีผลทำให้เกิดควัน หรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย

สารพิษจากบุหรี่

สารพิษในบุหรี่ 1 มวนเมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด สารหลายร้อยชนิด มีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และมีกว่า 70 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง

ควันบุหรี่มือสอง (ผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใกล้ชิด)

การสูบบุหรี่ นอกจากจะมีผลต่อผู้สูบโดยตรงแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นที่สูดเอาควันพิษจากควันบุหรี่เข้าไปเกิดอันตรายเช่นเดียวกับผู้สูบด้วย ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ที่มีผลต่อคนข้างเคียง

ควันบุหรี่มือสาม  (ผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใกล้ชิด)

ในสภาพแวดล้อมได้นานหลายปีของสิ่งของเครื่องใช้ ซอกเล็บ เส้นผม ร่องฟัน ผิวหนัง เสื้อผ้า ตุ๊กตา พรม โซฟา ผ้าม่าน ที่นอน หรือสิ่งใด สถานที่ใดที่เคยมีผู้สูบบุหรี่ ย่อมเป็นแหล่งของควันบุหรี่มือสาม และส่วนมากจะยังคงได้กลิ่นอยู่ ซึ่งควันบุหรี่มือสามนี้จะอยู่ควันบุหรี่มือสาม คือส่วนที่เหลือทิ้งไว้หรือสิ่งที่ปนเปื้อนจากยาสูบและควันของยาสูบชนิดต่างๆ ตามพื้นผิว

26 มิถุนายน 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH