การตั้งครรภ์คุณภาพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  • 15 กรกฎาคม 2562

การเตรียมตัวตั้งครรภ์คุณภาพ

การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์เป็นการป้องกันโรคและภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ทำให้สามารถลดอัตราการตายและพิการ หรือลดภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ และสามารถคัดกรองความเสี่ยงและโรคต่างๆ ก่อนการตั้งครรภ์ได้

ประโยชน์ของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นมแม่ต่อสุขภาพของลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นมแม่มีสารอาหารครบถ้วน

  1. มีสารช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  2. ช่วยปกป้องลูกจากการติดเชื้อโรค
  3. ช่วยลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรังในระยะยาว
  4. เด็กที่ได้กินนมแม่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่กินนมแม่น้อยกว่า
  5. การให้ลูกดูดนมแม่ตั้งแต่ในระยะหลังคลอด จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิทอกซินอย่างต่อเนื่องทำให้มดลูกหดรัดตัวได้ดี ลดความเสี่ยงจากการตกเลือดหลังคลอด ช่วยขับน้ำคาวปลา ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
  6. ช่วยให้แม่ฟื้นตัวจากการคลอดได้เร็ว
  7. ช่วยลดภาวะซึมเศร้าของแม่หลังคลอด
  8. ผลดีต่อสุขภาพแม่ในระยะยาว ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ
  9. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยในการคุมกำเนิด ถ้าแม่สามารถให้นมแม่แก่ลูกอย่างเดียวล้วนๆ เต็มที่ ในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอด โดยไม่ให้อาหารอื่น จะช่วยให้ประจำเดือนมาช้า มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง

26 มิถุนายน 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH