การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง

  • 15 กรกฎาคม 2562

เทคนิคการดูแลช่องปากด้วยตนเอง การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุด คือการแปรงฟัน

  • การแปรงฟัน

           วิธีแปรงฟันที่กรมอนามัยแนะนำ คือ การแปรงฟันแบบ 2-2-2 ได้แก่

           2: แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและก่อนนอน เพื่อลดเชื้อจุลินทรีย์ หรือคราบ plaque ในช่องปาก

           2 : แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน

           2 : ไม่กินขนม หรืออาหารหวานหลังแปรงฟัง 2 ชั่วโมงเพื่อให้ช่องปากสะอาดนานที่สุด เท่าที่จะทำได้

  • การใช้ไหมขัดฟัน ควรใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน เนื่องจากซอกฟันเป็นบริเวณที่ขนแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง  มักเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ แนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  ก่อนหรือหลังการแปรงฟันก็ได้
  • ส่งเสริมให้ตรวจช่องปากด้วยตนเอง วิธีการเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อให้ทราบสภาพว่า เราแปรงฟันสะอาดดีหรือยัง มีฟันผุ หรือเหงือกอักเสบที่ใด มีสิ่งผิดปกติอะไรในช่องปาก แนะนำให้ตรวจอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังจากแปรงฟันเสร็จแล้ว  
  • แนะนำให้ตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับคำแนะนำ การดูแล และการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ป้องกันไม่ให้ปัญหาลามไปมากกว่าที่ควร ช่วยให้ฟันและเหงือกอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
  • ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อย ปากเป็นประตูสู่สุขภาพ ปัญหาสุขภาพช่องปากอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ร้ายแรง หรือเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้ ปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญ คือ โรคฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งพบในประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และส่งผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในประชากรเกือบทุกช่วงวัย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH