คู่มือ 7 สัปดาห์เพื่อสุขภาพดีมีชีวิตชีวา

  • 4 กันยายน 2561
7 weeks for healthy living

          คู่มือ 7 สัปดาห์สร้างสุขภาพดีมีชีวิตชีวาเล่มนี้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติจริง สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในสถานที่ทำงาน และประชาชน เพื่อขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในทุกระดับและบริบท นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับวิถีชีวิต

          โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมทางโภชนาการ เน้นรูปแบบอาหารที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ส่วนการออกกำลังกายเน้นปรับวิถีชีวิต เพิ่มก้าวและออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย โดยใช้ไดอารี่กับเครื่องนับก้าวกระตุ้นและเตือน แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน การเรียนรู้ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งการตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกายกาย โดยใช้เวลาการเรียนรู้ 7 สัปดาห์ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 วัน

          ขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นเทคนิคเพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจนำไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาการ

          สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานที่ทำงาน และประชาชนผู้รักษ์สุขภาพต่อไป

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH