ทั้งหมด (1)

อ่านเพิ่มเติม
Uncategorized
มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ

แยกขยะ ได้ประโยชน์ 1. ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด  นำมาใช้ซ้ำ ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ 3. เพิ่มรา…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH