ทั้งหมด (1)

อ่านเพิ่มเติม
Uncategorized
มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ

แยกขยะ ได้ประโยชน์ 1. ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด  นำมาใช้ซ้ำ ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ 3. เพิ่มรา…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH