คู่มือภาคี

การตั้งครรภ์คุณภาพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (บุคลากรสาธารณสุข)

 • 13 กรกฎาคม 2562
 • 123 ครั้ง
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์8.28 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

ประชากรวัยทำงานคือกำลังสำคัญและกำลังหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพไปยังประชากรวัยต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อทำให้งานส่งเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างครอบคลุม

การจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน เพื่อให้ประชากรวัยทำงานเกิดความรอบรู้สุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ ตัดสินใจ ปรับใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถบอกต่อให้ผู้อื่นมีสุขภาพดีได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชากรทุกวัยเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ การมีความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

การเตรียมตัวตั้งครรภ์คุณภาพ

          การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์เป็นการป้องกันโรคและภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ทำให้สามารถลดอัตราการตายและพิการ หรือลดภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ และสามารถคัดกรองความเสี่ยงและโรคต่างๆ ก่อนการตั้งครรภ์ได้

ประโยชน์ของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นมแม่ต่อสุขภาพของลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นมแม่มีสารอาหารครบถ้วน

 1. มีสารช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 2. ช่วยปกป้องลูกจากการติดเชื้อโรค
 3. ช่วยลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรังในระยะยาว
 4. เด็กที่ได้กินนมแม่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่กินนมแม่น้อยกว่า
 5. การให้ลูกดูดนมแม่ตั้งแต่ในระยะหลังคลอด จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิทอกซินอย่างต่อเนื่องทำให้มดลูกหดรัดตัวได้ดี ลดความเสี่ยงจากการตกเลือดหลังคลอด ช่วยขับน้ำคาวปลา ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
 6. ช่วยให้แม่ฟื้นตัวจากการคลอดได้เร็ว
 7. ช่วยลดภาวะซึมเศร้าของแม่หลังคลอด
 8. ผลดีต่อสุขภาพแม่ในระยะยาว ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ
 9. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยในการคุมกำเนิด ถ้าแม่สามารถให้นมแม่แก่ลูกอย่างเดียวล้วนๆ เต็มที่ ในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอด โดยไม่ให้อาหารอื่น จะช่วยให้ประจำเดือนมาช้า มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง

26 มิถุนายน 2562

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH