สธ.ห่วงสุขภาพพระสงฆ์ เริ่มโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในวันวิสาขบูชา

  • 18 ตุลาคม 2561
  • 1 ครั้ง
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กทม. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ แถลงข่าวกิจกรรม “1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา” เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=111485
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH