กรมอนามัย เตือนหญิงท้อง ‘ฟันผุ – โรคปริทันต์’ เสี่ยงกระทบลูกในท้อง

                            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนหญิงท้องฟั … อ่านเพิ่มเติม กรมอนามัย เตือนหญิงท้อง ‘ฟันผุ – โรคปริทันต์’ เสี่ยงกระทบลูกในท้อง