อ่านเพิ่มเติม
ทันตสาธารณสุข
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สูตร 222 เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

โรคในช่องปาก ปัญหาที่(ต้อง)พบ สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ  ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ต…

อ่านเพิ่มเติม
ทันตสาธารณสุข
ครอบครัวฉันฟันไม่ผุ

          การมีสุขภาพฟันดีตลอดชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นการดูแ…

อ่านเพิ่มเติม
ทันตสาธารณสุข
เด็กไทยกับโรคฟันผุ ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลถึงอนาคต

จากการสำรวจสถานการณ์ฟันผุในเด็กไทยพบว่าเด็กเริ่มมีฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน และพบว่าเด็กอายุ 3 ปีมีฟันผุเฉลี่ย 3 ซี่ต่อคน สาเหตุหลักของฟันผุใ…

อ่านเพิ่มเติม
ทันตสาธารณสุข
ฟลูออไรด์มีประโยชน์อย่างไร

ฟลูออไรด์เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน พบได้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติมีทั่วไปในดิน น้ำ อากาศ หินแร่ ในอาหารบางชนิด โดยเฉพาะ อาหารทะเล และในพ…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH